Vammaisyrittäjyys

MS – Magical Story

MS – Magical Story 437 655 VamY

Olen aloittanut yrittäjäelämän jo melko aikaisin. Keittiökalustesuunnittelijana ja provisiopalkkaisena myyjänä joutuu harjoittelemaan yrittäjän ansanatamallia, jossa palkkaa ei tule, ellei tee tulosta. Tämän tien aloitin jo alle 30-vuotiaana.

Olen reilu nelikymppinen (eli keski-ikäinen) MS-tautia sairastava työkyvyttömyyseläkeläinen yrittäjä. Toimialani on suoramyynti ja sisällöntuotanto. Suoramyynti alana on kasvava. Suosittelemani tuotteet ovat pohjoismaisia terveys- ja hyvinvointituotteita, joita minä ja läheiseni käyttävät. Testipohjaa siis tuotteen toimivuuteen löytyy.

Jäätyäni työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2018 ajattelin, etten koskaan voi enää tehdä mitään tuottavaa ja että jään kotiin kutomaan ja katsomaan Netflix-sarjoja. Mutta toisin kävi. Ystäväni tietävät, miten toimelias ja periksiantamaton olen, joten he esittelivät minulle mahdollisuuden tehdä työtä kotoa käsin, hoitaa omaa oloani ja tarjota samaa myös ystävilleni. Työtä ei tarvitse tehdä yksin, vaan ajatuksena on rakentaa yhdessä vahva yhteisö, jossa toimitaan ja tehdään töitä.

Kiinnostuin tämänkaltaisesta yritystoiminnasta, koska halusin saada hieman lisäansioita työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi ja jatkaa vahvasti sosiaalista elämääni. Saan jatkaa työntekoa oman jaksamiseni tahtiin ja turvanani on kuitenkin eläke. Asia on hyvin monivivahteinen, ja ansaintamalliin todella kaivataan uudistusta, jotta työkyvyttömyyseläkeläinen voisi parantaa omaa elintasoaan aloittamalla yrittäjyyden.

Lisäksi toimin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Tästä innostuneena minua pyydettiin aktivoimaan muutaman yrityksen ja yhdistyksen fb- ja ig-sivustoja, joten tästäkin alkoi minulle toinen työ. Teen sisältöä nyt jo useammalle yrityksille, markkinoin heidän tuotteitaan omilla some-kanavillani ja järjestän heidän toimestaan kampanjoita ja arvontoja.

Ennen tätä kaikkea toimin Jyväskylässä kivijalkamyymälässä yrittäjänä. Suunnittelin ja myin kiintokalusteita ja sisustuksia joko pelkkinä suunnitelmina tai koko pakettina niin, että kaikki asennettiin paikalleen. Parhaimmillaan minulla oli työsuhteessa kuusi työntekijää. Kuitenkin oma vointini huononi ja jouduin ensin vähentämään työtaakkaa ja lopulta sanomaan neurologilleni, että oma työurani taisi tulla tiensä päähän.

Kaiken tämän lisäksi olen aktiivisesti mukana politiikassa, usean yhdistyksen hallituksessa, harrastan kilpayleisurheilua (kuulantyöntöä paraluokassa F34, jossa Suomen mestari vuosina 2020 ja 2021) sekä ratsastan. Olen sitä mieltä, että vaikka elämä kääntää kohti työkyvyttömyyselääkettä, aktiivinen elämä pitää virkeänä ja mikä parasta, antaa resursseja parantaa omaa elintasoa!

WCAG-saavutettavuusohjeet eli POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust)

WCAG-saavutettavuusohjeet eli POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust) 409 268 VamY

W3C (World Wide Web Consortium) on kehittänyt havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden ja toimintavarmuuden saavutettavuusvaatimukset. WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines -ohjeistus sisältää ohjeita, periaatteita ja onnistumiskriteerejä saavutettavista palveluista (guidelines, principles and success criteria).

Saavutettavuuden perusajatus on, että digitaalisissa palveluissa huomioidaan mahdollisimman monen ihmisen mahdollisimman sujuva käytettävyys.

WCAG-ohjeistusta käytetään monien maiden lainsäädännön perustana. Ohjeet julkaistiin vuonna 1999 ja päivitettiin WCAG 2.0 -versioon vuonna 2008, ja uusimpaan 2.1-versioon vuonna 2018.

WCAG-ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että verkkosisältöä voi käyttää erilaisilla avustavilla teknologioilla, kuten näkövammaisten käyttäjien ruudunlukuohjelmilla. Näin erilaiset käyttäjät pääsevät helpommin sisältöön käsiksi, pystyvät käyttämään toimintoja  rajoitteistaan huolimatta, ja verkkosivujen sisältö toistuu oikein eri päätelaitteilla.

WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit ohjaavat pääosin tekniseen saavutettavuuteen, eivätkä niinkään verkkosisältöjen ymmärrettävyyteen tai käytettävyyteen eikä WCAG ratkaise kaikkia saavutettavuushaasteita.

Vaikka sivustolla olisi huomioitu kaikki WCAG-kriteerit, verkkosivujen käyttö voi olla monelle vaikeaa. Myös osa kriteereistä on melko tulkinnanvaraisia. Verkkosivun kehittäjät tai arvioijat saattavat olla eri mieltä siitä, täyttääkö sivusto joitain kriteerejä vai ei.

1 Havaittava (Perceivable)

Havaittavuuden vaatimus tarkoittaa, että informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää havaittavasti. Kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle ja aikasidonnaiselle medialle pitää tarjota teksti- tai muu mediavastine (1.1, 1.2). Ei-tekstuaalisella sisällöllä on sen tarkoituksen kuvaava nimi, jos se vastaanottaa käyttäjän syötettä. (1.1, 1.3.5)

Jos ei-tekstuaalinen sisältö on aikasidonnaista mediaa, tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon. Jos ei-tekstuaalinen sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu tuottamaan aistinvarainen kokemus, tekstivastineet vähintään tunnistettavasti kuvailevat ei-tekstuaalista sisältöä.

Kun ei-tekstuaalisen sisällön on tarkoitus varmistaa, että sisältöä käyttää henkilö eikä tietokone, eli ns. CAPTCA-muotojen pitää ottaa erilaiset vammat ja rajoitteet käyttäen eri aistihavaintoja tukevia esitystapoja. (1.1.1)

Kaikelle audio- tai videosisällölle on tekstitys, tekstin mediavastine, kuvailutulkkaus (1.2.2, 1.2.3, 1.2.5) tai viittomakielinen tulkkaus (1.2.6). Nämä vaihtoehtoiset muodot tarjoavat eri käyttäjille apua saada verkkosivuilta sisältöä ja informaatiota eri tavoin.

Väriä ei saa käyttää ainoana keinona informaation välittämisessä, toiminnon esittämisessä, vastauksen pyytämisessä tai visuaalisen elementin erottamisessa (1.4.1). Tämä seikka ottaa huomioon mm. värisokeat.

Myös verkkosivujen tekstin ja taustan tai visuaalisen esitystavan kontrastisuhteen pitää olla vähintään 4,5 : 1, paitsi oheissisällöissä, isokokoisessa tekstissä, koristekuvissa tai teksteissä, jotka ovat osa logoa tai brändin nimeä (1.4.3).

Tekstin kokoa pitää voida suurentaa jopa 200 % ilman avustavaa teknologiaa ja ilman, että verkkosivun välittämää informaatiota tai toiminnallisuutta menetetään. Sivujen pitää olla myös responsiivisia, eli sisältö pitää voida esittää ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä. Sivu mukautuu käytetyn laitteen mukaiseksi, oli käytössä pöytäkone, tabletti tai älypuhelin. (1.3.4, 1.4.4, 1.4.10)

Jos jokin ääni verkkosivuilla soi automaattisesti kauemmin kuin kolme sekuntia, audion kontrollointiin pitää olla mekanismi äänen keskeyttämiseen, pysäyttämiseen tai äänenvoimakkuuden säätämiseen. Jos tätä onnistumiskriteeriä ei täytetä, sisältö voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua (1.4.2).

Rivivälien pitää olla riittävät eli vähintään 1,5 kertaa kirjasinkoko) ja tasaus vasemmalle. Kappaleen jälkeinen tyhjä tila pitää olla vähintään kaksi kertaa kirjasinkoko. (1.4.12)

2 Hallittava (Operable)

Verkkosivujen hallittavuuden vaatimus tarkoittaa, että sivuston komponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavaa.

Sisällön toiminnallisuuden pitää olla hallittavissa joko näppäimistön välityksellä tai hiiren ja näppäimien yhdistelmällä. Näppäimistöansan välttäminen tarkoittaa, että jos kohdistus voidaan siirtää komponenttiin näppäimistön kautta, niin kohdistus pitää voida siirtää pois komponentilta myös näppäimiä käyttämällä.  Mikäli tämä vaatii muuta kuin nuoli- tai tab-näppäimien tai muiden standardinmukaisten poistumismenetelmien käyttämistä, käyttäjälle neuvotaan kohdistuksen poissiirtämisen menetelmä. (2.1.1, 2.1.2)

Myös verkkolomakkeen lukemiseen ja sisällön käyttämiseen pitää olla tarpeeksi aikaa. Käyttäjällä pitää olla mahdollisuus kytkeä aika pois päältä ja säätää tai jatkaa aikarajaa. Tämä auttaa varmistamaan, että käyttäjät saavat tehtävän valmiiksi.

Jos sivuilla käytetään liikkuvaa, vierivää tai vilkkuvaa informaatiota, joka käynnistyy automaattisesti ja joka kestää yli viisi sekuntia tai joka esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa, verkkosivun käyttäjän pitää voida keskeyttää, pysäyttää, piilottaa tai hallita sivun päivitystiheyttä. Verkkosivut eivät saa myöskään sisältää mitään, joka välähtää useammin kuin kolme kertaa sekunnissa. Nämä seikat ottavat huomioon esimerkiksi migreenistä kärsivät ja pyrkivät välttämään migreenikohtausten laukeamista.

Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestys vaikuttaa merkitykseen tai toimintoon, kohdistettavissa olevat komponentit saavat kohdistuksen järjestyksessä, joka säilyttää merkityksen ja toimivuuden. Verkkosivun otsikoiden pitää kuvata aihe tai merkitys. Verkkolomakkeen ”nimilappujen” eli ”labeleiden” ja linkkien pitää kuvata tarkoitusta, minne linkki johtaa tai mitä lomakkeen ”nimilappuihin” pitää kirjoittaa. 

3 Ymmärrettävä (Understandable)

Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävä. Tee tekstistä luettavaa ja ymmärrettävää.

Jokaisen verkkosivun oletuskielen pitää voida selvittää ohjelmallisesti.

Lauseiden, sanojen ja lyhenteiden merkitykset pitää selvittää, jos niitä käytetään poikkeavalla tai tarkkaan rajatulla tavalla, mukaan lukien idiomit ja jargon. Niille pitää tarjota mekanismia, joka selvittää lyhenteiden laajennetun muodon tai merkityksen.

Jos teksti edellyttää toisen perusasteen opetuksen vaatimukset ylittävää lukutaitoa, tarjolla pitää olla täydentävää sisältöä tai versio, joka ei vaadi toisen perusasteen opetuksen tasoa edistyneempää lukutaitoa.

Verkkosivujen pitää olla sellaisia, että niiden ilmiasu ja toiminta on ennakoitavissa. Myös verkkosivujen toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa. Saman toiminnallisuuden komponentit verkkosivuilla merkitään johdonmukaisesti.

Auta käyttäjää välttämään ja korjaamaan virheitä ja syötevirheitä. Tarjoa myös nimilappuja ja ohjeita, kun edellytetään käyttäjän syötettä. Oikeudellinen tai taloudellinen data pitää voida perua, tarkastaa, korjata tai vahvistaa.

4 Toimintavarma (Robust)

Sisällön pitää olla riittävän toimintavarma, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia sekä avustavia teknologioita. Maksimoi niiden yhteensopivuus nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien ja avustavien teknologioiden kanssa.

Kun sisältö on toteutettu merkkauskieliä käyttämällä, elementeillä on täydelliset alku- ja lopputagit, ne on järjestetty sisäkkäin spesifikaation mukaisesti, samaa attribuuttia ei ole annettu elementeille moneen kertaan ja kaikki tunnisteet ovat yksilöllisiä.

Kaikkien lomake-elementtien, linkkien ja skriptien luomien komponenttien nimi ja rooli sekä käyttäjän asettamat ominaisuudet, arvot ja tilat pitää voida selvittää tai asettaa ohjelmallisesti. Lisäksi tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden saatavissa.

Tämä toimintavarmuuden onnistumiskriteeri on ensisijaisesti web-kehittäjille ja muille koodaajille tai toteuttajille. Standardinmukaiset HTML-elementit täyttävät tämän kriteerin, kun niitä käytetään spesifikaation mukaisesti.

Kirjoittamani teksti saavutettavuudesta ei kata täysin kaikkia mahdollisia vaatimuksia mutta se antaa kuitenkin kuvan siitä, mitä verkkosivujen saavutettavuus on ja mitä se vaatii. Uusien asioiden ja käytänteiden opettelu vie yleensä aikaa, eikä kaikki ole heti valmiina. Aloittaminen kannattaa aloittaa pian, sillä saavutettavuuteen perehtyminen antaa sivuston rakentamiseen varmuutta.

Kirjoitukseni lähdemateriaalina olen käyttänyt kirjoituksen jäljessä olevia verkkosivuja. Olen kirjoittanut tekstin fontilla Arial, otsikot ovat Verdana-fontilla, leipätekstin fonttikoko on 12 ja riviväli 1,5. Poistin väliotsikoiden suuraakkoset ja käytin otsikkojärjestystä h1, h2 ja h3.

LÄHTEET

Heidi Hamari-Martimo
Kirjoittaja on suomen kielen maisteri ja sertifioitu saavutettavuusasiantuntija sekä VamYn sihteeri

Suomen Vammaisyrittäjät Heidi Hamari-Martimo

Saavutettavat digipalvelut kuuluvat kaikille

Saavutettavat digipalvelut kuuluvat kaikille 1437 1439 VamY

Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Annan käytännöllisiä ohjeita, miten verkkosivujen sisällöistä saadaan saavutettavia kaikenikäisille ja erityisesti ihmisille, joilla on jokin vamma tai rajoite. Kerron myös Internetin saavutettavuuden tärkeydestä, miten saavutettavuus vaikuttaa esimerkiksi verkkokauppojen palveluihin.

Kerron artikkelissani verkkosivujen saavutettavuusvaatimuksista ja ohjeista, jotka on poimittu W3C:n (World Wide Web Consortiumin) vaatimuksista, periaatteista ja onnistumiskriteereistä.

Lyhenteet a11yt12t ja s12s tarkoittavat samaa asiaa. Lyhenne muodostetaan niin, että englannin, ruotsin ja suomen pitkät sanat ”accessibility”, ”tillgänglighet” ja ”saavutettavuus” lyhennetään niin, että ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen väliin jäävät kirjaimet kuvataan niiden lukumäärällä. Lyhenteistä on hyötyä esimerkiksi tekstiviesteissä, Twitterissä ja muussa kirjoituskäytössä, kun merkkimäärää on rajoitettu.

Ketkä saavutettavuudesta hyötyvät ja miksi?

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä, ja digipalvelulain tavoitteena on yhdenvertaistaa digitaalisten palvelujen saatavuus Suomessa, ja sen taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi. Tarkoitus on, että tieto on kaikkien saatavilla ja että palveluja voi käyttää vammoista ja rajoitteista huolimatta.

Laki velvoittaa julkisten organisaatioiden lisäksi pankkeja ja energia-, liikenne-, vesi- ja postipalvelujen toimijoita. Verkkosisältöjen saavutettavuusvaatimukset on kehittänyt W3C (World Wide Web Consortium), ja kriteerien periaatteina ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus.

Verkkosisällön tulee lain mukaan täyttää 49 kriteeriä, jotka liittyvät mm. visuaalisuuteen ja toiminnallisuuteen. Toiseksi kansalaisilla pitää olla palautekanava, ja palautteeseen on vastattava kahden viikon sisällä. Kolmanneksi verkkosivustolla pitää näkyä saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan digipalvelun saavutettavuuden tilasta ja valvovan aluehallintoviraston yhteystiedot ilmoitusta, kantelua tai selvityspyyntöä varten, jos käyttäjän mielestä sivuilla on puutteita.

Lähtökohtana on, että videoissa pitäisi olla tekstitys. Ongelma on streamattavat suorat lähetykset, joihin tekstitys pitää liittää kahden viikon sisällä julkaisusta. Mikäli tämä ei riitä, voi vedota tilapäisesti kohtuuttomaan rasitteeseen.

Vaikka saavutettavuuteen liittyy vaatimuksia, lakeja ja jopa EU-direktiivi, tärkeämpää on kuitenkin miettiä, miksi ja kuka saavutettavuudesta hyötyy. Kyse on kuitenkin ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta.

Suomessa on n. 1,3 miljoonaa ja maailmassa noin miljardi ihmistä, joille saavutettavuus on välttämätöntä. Saavutettavuus hyödyttää kaikkia ja mahdollistaa kaikkien ihmisten osallistumisen, elämykset, tiedonhankinnan ja itsenäisen asioinnin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta.

Saavutettavuus ja esteettömyys on helppoa lähestyttävyyttä kaikille. Saavutettavat verkkosivut parantavat myös hakukonenäkyvyyttä, yhdenvertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioiminen tuo lisäarvoa yrityksille, kun ne ovat profiloituneet palvelemaan kaikenlaisia asiakkaita. Tämä laajentaa myös asiakaskuntaa, kun tyytyväiset asiakkaat kertovat verkostoilleenkin saamastaan positiivisesta palvelukokemuksesta.

Ihmiset, joilla on näkö- tai kuulovamma, liikuntarajoite tai värisokeus, tarvitsevat saavutettavia verkkopalveluja. Lisäksi ikäihmiset ja henkilöt, joilla on kognitiivisia vaikeuksia joko oppimisessa, lukemisessa tai hahmottamisessa, hyötyvät saavutettavista verkkopalveluista. Esimerkiksi ikääntyminen voi aiheuttaa vaikeuksia näkemiseen, ja silloin voisi saada apua tekstin suurentamisesta tai äänivastineista. On myös laskettu, että vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias, joten saavutettavuusvaatimusten tarve kasvaa entisestään.

Saavutettavista digi-palveluista hyötyvät myös mobiililaitteiden käyttäjät tai vanhoja tietokoneita ja hitaita verkkoyhteyksiä käyttävät ihmiset. Myös henkilö, jolla vilkkuva verkkosivusto laukaisee sairauskohtauksen migreenin tai epilepsían takia, hyötyy saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta. Verkkosivujen saavutettavuusvaatimukset auttavat myös tapauksissa, jos on tilapäisiä haittoja esimerkiksi kovan melun tai kädessä olevan kipsin takia.

Saavutettavuusvaatimusten tavoitteena on varmistaa, että verkkosisältöä voi käyttää erilaisilla avustavilla teknologioilla, kuten näkövammaisten käyttäjien ruudunlukuohjelmilla. Näin erilaiset käyttäjät pääsevät sisältöön käsiksi ja pystyvät käyttämään toimintoja rajoitteistaan huolimatta, ja verkkosivujen sisältö toistuu oikein eri päätelaitteilla.

Välttääkseni kirjoituksen liiallista pituutta avaan seuraavissa blogiteksteissä saavutettavuusvaatimuksia tarkemmin ja käytännön esimerkkien avulla.

Heidi Hamari-Martimo

Kirjoittaja on suomen kielen maisteri
ja sertifioitu saavutettavuusasiantuntija
sekä VamYn sihteeri

Yrittäjät opin polulla esteittä

Yrittäjät opin polulla esteittä 591 591 VamY

Ovatko opinahjot rakentaneet oppimisympäristöt jo kaikkien saavutettaviksi? Miten yrittäjät voivat parantaa yrittäjyysosaamistaan?

Näitä asioita olen pohtinut neuvonnoissani näkövammaisten yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien kanssa. Moni tuskailee talouslaskelmissa liiketoimintasuunnitelmia laatiessaan. Talousasioiden osaaminen onkin noussut yrittäjätutkimuksissa yhdeksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Yrittäjillä on kuitenkin usein kynnystä lähteä työarjestaan tapahtumiin, saati sitten osallistua pitempiin koulutuksiin. Kun hidasteena on vielä vammakin, lähteminen voi tuntua työläältä järjestää. Sokeana tai liikuntavammaisena joutuu miettimään kulkemiset paikan päälle. Koulutustiloissakin liikkuminen voi etukäteen askarruttaa.

Pohdin, että lähtisivätkö yrittäjät, joilla on jokin vamma, helpommin koulun penkille, jos järjestettäisiin puitteet kaikin puolin saavutettaviksi ja esteettömiksi? Pohdintoihini lähtivät mukaan Careerian ammattiopiston yrittäjän ammattitutkintokoulutuksesta vastaava Tarja Pursiainen ja Invalidiliiton Yritystä-hankkeen Sinikka Winqvist.

Yrittäjän ammattitutkintokoulutus Careeriassa vaikutti monipuoliselta paketilta. Mikä parasta, yrittäjä voi suorittaa tutkinnon oppisopimuksella omassa yrityksessään.  Koulutus tarjoaa monipuolista tietoa yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Siinä saa tietoa hinnoittelusta, talouden johtamisesta, markkinoinnista ja muista yrittäjyysasioista. Koulutus tarjoaa enemmän oppia kuin pelkät luennot. Tärkeä osa koulutusta on yrittäjyyden asiantuntijoilta saatava mentorointi jokaisen yrittäjän omaan tilanteeseen. Oppisopimuksella suoritettava koulutus on yrittäjille maksutonkin.

Opiskelun puitteita suunniteltaessa mietimme, miten saisimme raivattua kaikki mahdolliset opiskelun esteet. Olennaista oli löytää paikka, jossa on helppo liikkua pyörätuolilla, valkoisen kepin tai opaskoiran kanssa. Yöpyminen ja ruokailutkin piti olla helposti saatavilla ja lähellä. Näkövammaisten liiton Iiriskeskus osoittautui kaikin puolin soveltuvaksi paikaksi järjestää lähipäivät, koska tiloissa voi itsenäisesti esteittä liikkua, lounasravintolassa saa tarvittaessa apua ja majoittuminenkin oli mahdollista samassa rakennuksessa. Majoittumismahdollisuus osoittautui tärkeäksi, kun koulutus oli avoin myös muualta maasta tuleville.

Opiskelun saavutettavuuden varmistamiseksi järjestimme perehdytystä kouluttajille ja mentoreille. Esitysmateriaalit muokattiin soveltuviksi ruudunlukuohjelmia käyttäville. Sähköisen oppimisympäristön haasteita ratkottiin tavoilla tehdä toisin esimerkiksi tehtävät oli mahdollista palauttaa sähköpostitse. Lähipäiviin järjestettiin mahdollisuus osallistua myös etänä. Etäopiskeluun hypättiinkin sitten koronakeväänä sujuvasti.  Saavutettavuusasioissa Careerialla oli apuna Näkövammaisten liiton digitalisaatioasiantuntija.

Opiskelijat ovat nyt valmistuneet vuoden koitoksestaan. Yrittäjän ammattitutkinto on nyt taskussa. ”Talouden realiteetit ovat valjenneet ja se, mikä on tärkeää. Kaikenlaista päivittämistä on tapahtunut ja tapahtumassa.” vastaa eräs opiskelija kyselyssä. Lisäksi opiskelijat ovat kertoneet, että on ollut hyvä saada vaihtaa ajatuksia ja vinkkejä vertaisten kanssa yrittäjän arjesta.

Ajatusten ja tietojen vaihto, mutta myös hyvä tahtotila Careerian ammattioppilaitoksen sekä vammaisjärjestöjen ja opiskelijoiden kesken oli olennaista, jotta löysimme ratkaisut sujuvaan opiskeluun. Näin yhdenvertainen opiskelu kohtuullisine mukautuksineen toteutui hienosti. Oppilaitosten kannattaa aktiivisesti ottaa mukaan vammaisjärjestöjen asiantuntemusta heti, jos on tiedossa, että ryhmään on tulossa vammainen opiskelija. Myös vammaisjärjestöjen pitää markkinoida asiantuntijuuttaan entistä enemmän oppilaitosten suuntaan. Yhdessä näemme ja teemme enemmän!

Seuraava vammaisten Yrittäjän ammattitutkintokoulutus alkaa 14.1.2021, johon haku on avoinna joulukuun loppuun. Lisätietoa http://www.careeria.fi

Kirjoittaja on Jaana Argillander, joka työskentelee yrittäjyysasiantuntijana Näkövammaisten liitossa. Vapaalla Jaanan voit nähdä tandempyörälenkillä meren rannoilla Helsingissä, kävelemässä metsäpoluilla Uutelassa opaskoiransa kanssa tai hiihtämässä Lapin hangilla.

Riku-Ville Laurila

Toimistorotasta paljuyrittäjäksi

Toimistorotasta paljuyrittäjäksi 212 187 VamY

Olen 40-vuotias Helsinkiläinen. Minulla on synnynnäinen selkäydinvamma ja käytän pyörätuolia liikkumiseen. Olen yrittäjä perheestä ja seurannut sitä elämää läheltä. Isäni kautta olen nähnyt yrittäjyyden raadollisuuden, mutta myös sen vapauden, joka yrittäjällä on. Olen pitkään ajatellut alkavani itsekin yrittäjäksi, mutta en ole kuitenkaan keksinyt toimivaa liikeideaa.

Aiemmin olen tehnyt toimistotöitä palkkatuella toisen alaisuudessa. Nyt minulle tuli mahdollisuus päästä toteuttamaan unelmani.

Hyvän kaverini kanssa aloin pyörittelemään eri vaihtoehtoja. Hän ehdotti paljun vuokraus yritystä. Aluksi olin epäileväinen, miten saan työn rullaamaan. Paljun vuokraus toiminta vaatii kuitenkin paljun pesua/ huoltamista ja paljutrailerin liikuttamista. Tarjoan asiakkaille puut paljun lämmittämiseen, joten ne pitää pakata laukkuihin ja nostaa autooni.

Kotikaupunkini myönsi minulle 10 tuntia henkilökohtaista-apua viikossa yritystoimintani pyörittämiseen. Avustajani tehtäviin paljun kanssa kuuluu paljun pesu, puiden kasaaminen laukkuihin ja paljutrailerin kiinnittäminen ja irroittaminen autoni vetokokoukkuun. Kaikki muut yritykseen liittyvät asiat hoidan itse sekä päätösvalta yrityksen asioihin kuuluu ainoastaan minulle.

Hirvipaljun tarina alkoi huhtikuussa 2019. Sain vuokrattua tuttavani autokorjaamon pihalta tilat paljuilleni. Osoite on Hirvisuontiellä Espoossa, tästä muotoutui yritykseni nimi. Minulla on 2 puulämmitteistä paljua, jotka ovat kiinteästi trailerin päällä, joten sen voi vetää B-kortilla mihin haluaa, kunhan autossa on vetokoukku. Lisäksi vuokraan myös painepesuria, joka on keväisin kovassa käytössä.

Ensimmäiseen paljuni ostin käytettynä. Paljun hankkimiseen sain pankkilainaa, jonka olen saanut maksettua pois. Vuoden yritystoiminnan jälkeen aloin miettiä uuden paljun hankintaa, koska varsinkin juhlapyhinä paljulla on kysyntää aika paljon. Ajattelin tehdä uudesta paljusta mahdollisimman esteettömän. Etsin yrityksiä, jotka lähtisivät tähän projektiin. Monta puhelua soitettuani löysin paljun valmistajan, joka teki paljuun muutoksia haluamallani tavalla. Trailerin löysin Kurikasta Pohjanmaalta, jonka hain avustajani kanssa. Seuraavaksi traileri vietiin Paimioon, jossa palju kiinnitettiin trailerin päälle.

Tähän toiseen paljuun tarvitsin toisenlaista rahoitusta, lainaa en enää saanut. Selvitin saanko Kelalta vammaisuuden perusteella elinkeinotukea. Koska olin ollut edellisen vuoden töissä Uudenmaan CP-yhdistyksessä ja olin Kelan mielestä tienannut vuoden aikana liian paljon en saanut Kelan elinkeinotukea.

Rahoitus traileriin ja paljuun löytyi työeläkeyhtiö ELO:lta, he kustansivat myös vetokoukun autooni. Rahoitushakemukseen sain Selkäydinvammapoliklinikalta todella hyvän b-lausunnon, joka tuki yritykseni laajentumista.

Pidän siitä, että saan tehdä töitä itsenäisesti enkä ole sidottu mihinkään tiettyyn aikaan, paitsi asiakaskäynnit, jotka keskittyvät yleensä viikonloppuihin. Voin olla kumppanini tai kavereiden kanssa päivällä ja tehdä töitä iltaisin tai toisinpäin. Lisäksi pystyn sisällyttämään fysioterapiani sekä mahdolliset lääkärikäynnit päivällä ilman, että minun pitää olla kokoajan kyselemässä muilta voinko käydä siellä.

Päivät eivät ole samanlaisia ja asiakkaat ovat kaikki erilaisia.Tykkään siitäkin, kun saan ratkoa jonkin yritykseen tai asiakaskäyntiin liittyvän ongelman. Ensi vuoden tammikuussa olen hankkimassa virallisen yrittäjätutkinnon, joka on räätälöity vammaisyrittäjille.
Yrittäjänä ei kannata pelätä haasteita eikä turvattomuutta talouden suhteen, varma palkka ei odota kuun viimeinen päivä. Turvana minulla on työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja asumistuki. Tähän asti näiden tukien ja yritystoiminnan tuotto on saatu sovitettua yhteen.

Lisätietoja Riku-Villen yrityksestä löydät osoitteesta www.hirvipalju.fi

Riikka-Maria Lemminki

Vammaisyrittäjä ottaa tulevaisuuden omaan hallintaansa

Vammaisyrittäjä ottaa tulevaisuuden omaan hallintaansa 2560 1707 VamY

Terveelle ihmiselle sana vammainen voi kuulostaa pelottavalta ja kaukaiselta. Tilanne voi kuitenkin muuttua hetkessä, kun auton eteen juoksee hirvi, tai lääkäri kertoo elämän suunnan muuttavan diagnoosin, hetkenä jona sitä vähiten odottaa. Jatkossa vammainen on sana, jolla sinut lokeroidaan yhteiskunnassa ja joka rajaa mahdollisuuksiasi. Kun vielä hetki sitten työnantajat soittelivat perääsi, niin nyt sinua ei kutsuta edes haastatteluun tai työtehtäviäsi ollaan jo jakamassa toisille, vaikka ajatuksesi juoksevat yhtä kirkkaina kuin ennen.

Yksitoista vuotta sitten olin hyvin lähellä vammautumista lomamatkalla sattuneen liitovarjo-onnettomuuden ja 250 metrin putoamisen takia. Jouduin muutaman kuukauden elämään epätietoisuudessa ja miettimään uutta suuntaa tulevaisuudelleni. Miten selviän taloudellisesti ja henkisesti, jos en pysty palaamaan takaisin työhöni.

Vaikka pääni täyttivät särkylääkkeet, niin muistan edelleen ahdistavat ajatukset tulevaisuudesta ja hetken kun ymmärsin että asemani yhteiskunnassa on muuttunut. Paluu osittain vammautuneena takaisin työelämään oli kaikkea muuta kuin helppo ja koin, etten ollut työnantajalleni enää arvokas. Epilepsia ja tourette, jotka myös kuuluvat elämääni eivät näkyneet ulospäin, mutta nyt olin näkyvästi liikuntarajoitteinen.

Ensimmäisinä vuosina olisin tarvinnut vertaistukea, ihmisiä kertomaan vaihtoehdoista ja vakuuttamaan, että toimivia jalkoja tärkeämpää on toimiva pää. Tällä viikolla tapasin ensimmäisen kerran ihmisiä Suomen Vammaisyrittäjistä ja tunsin, että tämä on se ryhmä, jonka olisin halunnut tavata yksitoista vuotta aikaisemmin. Itsensä työllistäminen on hyvin kunnioitettava ja monelle ainoa vaihtoehto työelämästä syrjäytymiselle, mutta se on myös keino ottaa tulevaisuus omaan hallintaan.

Näiden ihmisten tarinat ja sitkeys insipiroivat. Menestyneen yrityksen taustalla on usein monta epäonnistumista ja yrittäjän pitää epäonnistumisista huolimatta sitkeästi jatkaa eteenpäin. Väitän, että vammaisyrittäjillä on valmiina omien kokemusten kautta rakentunutta luonnetta, jota menestynyt yrittäjä tarvitsee.

Nostan hatun hyvin korkealle päästäni jokaisen yrittäjän kohdalla, mutta vammaisyrittäjien kohdalla heitän sen ilmaan. Me tarvitsemme Suomeen lisää yrittäjiä, monimuotoisuutta ja ihmisiä, jotka rakentavat työpaikkoja itselleen sekä muille.

RIIKKA-MARIA LEMMINKI

Kirjoittaja on Marketing Finlandin toimitusjohtaja ja Ranskalaisen Kyläkaupan perustaja

Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjät ry

Kärsimyskeväästä epävarmaan syksyyn

Kärsimyskeväästä epävarmaan syksyyn 960 641 VamY

Kuluva kevät jää monen yrittäjän mieleen kärsimyskeväänä. Korona on aiheuttanut monelle odottamattomia vaikeuksia. Vaikka yrittäjän tehtävään kuuluu miettiä erilaisia riskejä ja uhkakuvia, harva oli varautunut pandemiaan.

Kriisi on kesän edetessä hellittänyt Suomessa. Liiketoimintaan vaikuttavia rajoituksia on purettu, mikä on auttanut monen liiketoimintaa.

Tiedot maailmalta kuitenkin kertovat, että pandemia jyllää edelleen vahvana. On odotettavissa, että se vielä rantautuu kovemmalla voimalla Suomeenkin.

Jokaisen yrittäjien pitää varautua taudin toiseen aaltoon. Se ei ole helppoa, sillä monen puskurit syötiin jo keväällä eikä kysyntä ole vielä elpynyt kaikilla aloilla.

Hallitus ja eduskunta ovat kevään ja kesän mittaan rakentaneet yrittäjien avuksi laajan yritystukiohjelman. Siitä on ollut apua monelle, vaikka se korvaa vain osan menetyksistä.

Yritystuet ovat auttaneet välttämään konkursseja. Hallitus ja eduskunta ansaitsevat kiitoksen nopeasta toiminnasta. Syntynyt yritystukijärjestelmä ei ole kuitenkaan lähellekään optimaalinen.

Viime viikkoina on hämmästelty, miksi kustannustukea on haettu niin vähän ja miksi noin neljä viidestä hakemuksesta on hylätty.

Tämä kertoo järjestelmän valuvioista. Ne pitää korjata, jos tulee toinen aalto. Ainakin pitää laajentaa tuen haarukkaa 1000-500000 euroon, pienentää yhteensovitusprosenttia Business Finlandin ja Ely-keskusten kehittämistukien kanssa ja huomioida kiinteissä kuluissa myös vakuutus- ja leasingkulut.

Jos tulee toinen aalto, myös yksinyrittäjätuki pitää ottaa käyttöön toiselle kierrokselle.

Koronakriisi on osoittanut jokaiselle yritysten merkityksen työllisyyden ja kansakunnan hyvinvoinnin kannalta.

Jos yritykset ovat vaikeuksissa, moni joutuu lomautetuksi tai irtisanotuksi. Siksi on tärkeää vaalia yritysten toimintaedellytyksiä. Jos Suomi ei ole hyvä paikka yrittää, suomalaisen hyvinvointimallin ylläpito käy mahdottomaksi.

Yrittäjille koronakriisi on osoittanut vakauden merkityksen. Ei ole helppo yrittää, jos yhtäkkiä joudutaan sulkemaan toimialoja ja puututaan rajusti elinkeinovapauteen.

Kriisi on myös osoittanut yrittäjyyden luonteen. Laji on kova, ja yllätyksiin on pakko pitää varautua. Aika näyttää, miten koronakriisi vaikuttaa yrittäjyysintoon. Ei olisi ihme, jos yrittäjiksi aikovien määrä kääntyisi kriisin kovien kokemusten vuoksi laskuun.

Se ei olisi hyvä kehitys, sillä Suomi tarvitsee lisää yrityksiä ja lisää yrittäjiä. Yrittäjyys on monelle luonteva tapa hankkia toimeentulo. Yhteiskunnan kannalta se on taas ainut tapa rakentaa vahvaa taloutta ja kestävää hyvinvointia. Siksi yrittäjyyden edistäminen on työtä jokaisen hyväksi.

MIKAEL PENTIKÄINEN

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Coltrane Hassinen

Unelmasta tuli totta

Unelmasta tuli totta 1200 900 VamY

 

Visuaalisuus bisnesvalttina

Rakastuin markkinointiin koulussa ja jatkoin opintoja työn ohessa. Vaihdoin pikku hiljaa markkinointitehtäviin ja sain paljon haasteellisia tehtäviä suurissa yrityksissä. 

Perustin oman markkinointiyritykseni 2010. Sitä päätöstä en ole koskaan katunut. Olen tehnyt töitä erikokoisille asiakkaille Sellosta aloittavaan yhden henkilön yritykseen ja kaikkea siltä väliltä. Yrittäjyys sopii minulle ja olen saanut työskennellä ja auttaa huikean montaa yritystä markkinoinnin eri vaiheissa. 

Suurin intohimoni kohde on visuaalisuus. On mahtavaa  muuttaa tietoa visuaaliseen muotoon ja tietää samalla, miten paljon enemmän se voi herättää huomiota, jäädä mieleen ja lopulta nostaa yrittäjän myyntiä. Kokonaisvisuaalisuuden suunnittelu juuri kyseisen yrittäjän näkökulmasta kiehtoo. Sisältö on luonnollisesti yhtä tärkeä, vaikka miten kiehtova visuaalisuus saa kiinnostumaan, jos sisältö ei ole sitä, mitä ihminen odottaa, jää asiasta negatiivinen kokemus.

Suuria virstanpylväs on ollut työntekijän palkkaaminen 2018, jolloin kahdeksan vuoden yksinyrittäjyys muuttui luonteeltaan ja toiminnaltaan täysin. Se, että on joku auttamassa, joku, kenen kanssa voi testata ideoita, joku, keneltä kysyä, onko luomukseni hyvä, joku, jolle delegoida, joku, joka on rinnalla yrittäjyydessä. Stiina on osoittautunut todelliseksi aarteeksi ja on vaikea kuvitella enää yritystä ilman Stiinaa.

Toinen suuri saavutus on ollut pitkän unelman toteutuminen, oman kurssin lanseeraaminen hiljattain. Nyt on jo kaksi kurssia lanseerattu: visuaalisuuden kokonaisvaltainen kurssi, jossa oppii myös tekemään itse ammattimaista visuaalisuutta (Visuaalisen vaikuttamisen kurssi http://bit.ly/visukurssille) ja uusin innovatiivisin ideoin värikurssi (Opi vaikuttamaan väreillä ja myy enemmän: https://bit.ly/värikurssi) , miten valita, yhdistää ja ennen kaikkea käyttää värejä. Tämäkin aihe on saanut minut pauloihini ja voisin lukea asiaan liittyviä artikkeleita tai mitä tahansa tietoa niin paljon kuin ehdin.

Olen tehnyt yhteistyötä  Espoon Uusyrityskeskuksen kanssa uusien yrittäjien markkinoinnin neuvonnasta. Tarjoan toki tämän rinnalla kaikille yrityksille palveluita tarpeiden mukaan. Olen neuvonut ja auttanut alkuun noin sataa pienyrittäjää.

Yrittäminen on ihanaa. Oman markkinoinnin kehittäminen on haastavaa ja minulla on ollut aivan ihania asiakkaita. Olen oppinut jokaisesta ja nautin siitä valtavasta asiakkaiden kirjosta, mitä meillä on ollut.

Nyt on tullut eteen muutoksen aika. Syyskuussa avaa ovensa VISU-opisto ja keskityn tekemään yrittäjille sellaisia visuaalisuuden kursseja, jotka tähtäävät bisneksen parantamiseen.

VamY:n sivujen tekeminen oli jälleen uusi ja erilainen haaste ja nyt on ihana hetki, kun uudet sivut ovat auki. Otamme mielellämme vastaan palautetta sivuista: palvelu@puhtiamarkkinointin.fi.

Seuraa sivujamme, 20.9. tapahtuu! www.puhtiamarkkinointiin.fi, 20.9.alk. visuaalisuus.fi

Mottoni: Koska mä voin / Because I can.

Coltrane (Coltsi) Hassinen
Tmi Coltrane – Puhtia Markkinointiin
www.puhtiamarkkinointiin.fi
FB – Puhtia Markkinointiin

LinkedIn profiili

 

Raila Riikonen seksuaaliterapeutti

Yrittäjänä voin päättää, miten toteutan ammattiani

Yrittäjänä voin päättää, miten toteutan ammattiani 2560 1709 VamY


Vammaisyrittäjä vuodesta 2015

En muista, mikä oli lapsena unelma-ammattini, luultavasti kampaaja. Minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, etten voisi tehdä mitä tahansa ammattia.

Olen ollut syntymästä lähtien vaikeasti vammainen. Sairastan harvinaista lihastautia SMA2.

Minut kasvatettiin olemaan terveiden kanssa. Koskaan ei sanottu, etten voisi tehdä jotakin tai mennä mukaan leikkiin, vaan aina keksittiin keino, jolla pystyin osallistumaan. Opin, että pystyn tekemään asioita, kunhan olosuhteet järjestetään. Elämä sovellettiin minulle sopivaksi. Olen ollut Raila Riikonen 2 vhyvin onnekas.

Lukion jälkeen opiskelin kaupallista alaa. Olen tehnyt normaalia työpäivää, 50% työpäivää, 60 % työpäivää ja jaksamisen mukaan sovellettua työaikaa. Viime
vuosina en ole jaksanut tehdä täyttä 8 tunnin työpäivää. Tein pääasiassa järjestötöitä ja tulkkivälitystä. Palo oli kuitenkin muualle.

Kun vuonna 2014 seksuaalikasvattajan opinnot avattiin muillekin kuin sosiaali-tai terveysalan tutkinnon omaaville, tilaisuuteni oli tullut. Lähetin Sexpoon hakemuksen. Kerroin hakemuksessa, miten olin työkokemukseni myötä mm. kiertänyt eri asumisyksiköitä ja huomannut tarpeen seksuaalikasvatukselle. Alusta lähtien oli selvää, että minun juttuni olisi vammaisten seksuaalisuus. Halusin, että jokainen voisi kokea, että seksuaalisuus kuuluu kaikille. Tästä tuli missioni ja sellaisena se on pysynyt. Ymmärsin jo asumisyksiköitä kiertäessäni, ettei tämä ollut lainkaan itsestään selvyys.

Opiskelu oli opettavaista aikaa myös minulle. Opin paljon itsestäni ja vaikka koulutus vastasi odotuksiani, se oli rankkaa. Tajusin, etten pysty tekemään samaan aikaan töitä ja opiskella. Valitsin opiskelun, koska se tuntui juuri siltä, mitä halusin. Minulle oli täysin selvää, että valmistumisen jälkeen perustan oman yrityksen ja teen rakastamaani työtä omalla tavalla omiin nimiini. Valmistuin vuonna 2015 ja Ilon Kipinä näki päivänvalon jo puoli vuotta myöhemmin.

Miksi yrittäjäksi?

Suurin syy yrittäjyyteeni oli, että voin itse järjestää työni ja pystyn tekemään ne juuri silloin ja siten kuin minulle sopii. Niin ajallisesti kuin määrällisestikin. Yrittäjyyden lisäksi halusin jättää aikaa ja voimia järjestötyölle, joka on minulle myös tärkeää. Halusin päättää itse, miten toteutan tätä ammattia.

Yritystoiminta vahvisti käsitystäni, että vammaiset on se kohderyhmä, jonka kanssa haluan tehdä töitä. Haluan, että kaikki maailmassa tietäisivät, että seksuaalisuus kuuluu kaikille.

Yhtään päivää yrittäjänä en ole katunut

En saanut opiskeluun enkä yritystoimintaan taloudellista tukea. Sain paljon neuvoja Lihastautiliiton urasuunnittelijalta ja muilta järjestöjen henkilökuntiin kuuluvilta. Kirjanpitäjäystäväni auttaa minua ja omasta kaupallisesta koulutuksestani on ollut hyötyä. Toisaalta esimerkiksi markkinointia olen ulkoistanut, koska en kokenut osaavani itse myydä osaamistani.

Raila RiikonenMieletön into on auttanut pitkin matkaa, enkä ole suostunut luovuttamaan, vaikka on ollut isojakin kuoppia matkalla. Kaikesta on selvitty voittajana. Ensimmäiset vuodet menivät tappiolla. Yrittäjänä olemisessa on aina muistettava, että kaikki investoinnit, hyvässä ja pahassa, ovat yleensä omalla vastuulla.

Olin mukana tekemässä Aspa-säätiön Voimaa seksuaalisuudesta hankkeen STEA-hakemusta. Vuonna 2018 pääsin siihen mukaan yhdeksi seksologiksi.

Hanke jatkuu edelleen ja hankerahaa on tällä erää tämän vuoden loppuun. Hankkeen tarkoitus on voimaannuttaa asumispalveluiden ihmisiä ja kouluttaa henkilökuntaa. Hanke arvioidaan vuosittain. Työ tapahtuu eri puolilla Suomea: Jyväskylässa, Päijät-Hämeessä ja pk-seudulla.

Työoloja ja -aikoja on jouduttu junailemaan, mutta niiden järjestämisestä ei olla koskaan kieltäydytty sopimasta. Voimaa seksuaalisuudesta hankkeessa he suostuivat kaikkeen, esimerkiksi budjetoivat minulle automaattisesti enemmän matkakuluja ja majoituskuluja. Kaikki sopimukset ja muutkin asiat ovat sujuneet todella hienosti. Olin onnekas, koska hanke on tuonut minulle säännöllisempää tuloa kuin yksittäiset tilaukset.

Ihmiset suhtautuvat minuun yrittäjänä positiivisesti. Ihmiset sanovat ärsyttävyyteen asti minua rohkeaksi.

Yllätys oli se, kuinka paljon pitää tehdä töitä keikkojen eteen. Minulla oli paljon kontakteja ja luulin, että kontaktini ovat heti kysymässä palveluitani yrityksen perustamisen jälkeen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Tämän suhteen olin neuvoton, ennen kuin palkkasin siihen apua.

Nyt tuntuu, että se, mitä minulla on sanottavaa, on helpompi kertoa. Yhteiskunta on kypsempi, maailma tuntuu olevan valmiimpi kuuntelemaan. Seksuaalisuus kuuluu kaikille, myös vammaisille.

Vammaisuus on vaikuttanut yrittäjyyteeni vain positiivisesti. Tässä tilanteessa se on ollut valttikortti, kun myyn vammaisten seksuaalisuuden asiantuntijuutta. Yhtään lehtijuttua ja muuta ei olisi tehty ilman vammaisuutta (ja niitä on paljon!).

Mitä yrittäjyys on tuonut minulle

Voin itse päättää kaikista asioista. Päivääkään en ole katunut lähtemistä vakituisesta työstä. Olen satsannut rahaa yritykseeni.

Neuvo uusille vammaisyrittäjille: Älä pidä liian ruusuista kuvaa. Etsi uskallus hypätä turvallisesta palkkatyöstä, vaikka et yhtään tiedä mitä tulee vastaan. Vaaditaan todella palo tehdä juuri sitä. Ja paljon periksiantamattomuutta. Onnistumiset on tosi isoja. Se, että joku todella saa apua toiminnastani – ne ovat niitä helmiä, joiden takia jaksaa. Ei ole väliä, onko iso luento tai kahden keskeinen keskustelu. Toisaalta isojen tilaisuuksien fiilis – esimekiksi 200 ihmistä haluaa kuulla juuri, mitä MINULLA on sanottavaa.

Suositut Yle-dokumentit ovat tuoneet julkisuutta ja niiden katsojaluvut ovat olleet huikeita. ihmiset ovat oikeasti valmiita kuuntelemaan ja kiinnostuneita. Aivan käsittämätön määrä on katsottu viimeisintä dokumenttia: 143 000 kerta Tämäkin alkoi uskomattomasti: olin miettinyt antaa tällaisen juttuvinkin ja samoihin aikoihin toimittaja soitti, että haluaa tehdä jutun juuri tästä.

Yrittäjyyden huonona puolena on se, että ei tule säännöllistä tuloa mistään.

Silti tiedän, että jatkan yrittäjyyttä ja teen kaikkeni, jotta mahdollisimman moni hyötyisi toiminnastani ja että se antaisi edelleen minulle joka päivä jotakin uutta.


Railan yritys on Ilon Kipinä ja sivut löytyvät osoitteesta ilonkipina.fi. 

Hallitus

Suomen Vammaisyrittäjät Riikka Saastamoinen

Riikka Saastamoinen

Puheenjohtaja

Helena Tähtinen-Kivikäs

Varapuheenjohtaja

Suomen Vammaisyrittäjät Antero Kautto

Antero Kautto

Jäsenasiat ja talous

Joel Burgos

Mediavastaava

Riku-Ville Laurila

Riku-Ville Laurila

Hallituksen jäsen

Jutta Ikonen

Viestintävastaava

Suomen Vammaisyrittäjät Heidi Hamari-Martimo

Heidi Hamari-Martimo

Sihteeri

© Suomen Vammaisyrittäjät ry 2019-2022

Back to top