Suomen Vammaisyrittäjät ry edistää vammaisten yrittäjien yhteistyötä ja toimintaverkostoja

Kaikille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua työelämään

Osallisuus.

Yhteistyö.

Verkostot.

Hallitus 2020-2021

Suomen Vammaisyrittäjät Maija Aatelo

Maija Aatelo, puheenjohtaja (pj@vamy.fi)

Suomen Vammaisyrittäjät Riikka Niemi

Riikka Niemi, varapuheenjohtaja (vpj@vamy.fi)

Heidi Hamari-Martimo, sihteeri (sihteeri@vamy.fi)

Suomen Vammaisyrittäjät Antero Kautto

Antero Kautto, rahastonhoitaja ja jäsenyydet (rahastonhoitaja@vamy.fi ja jasenasiat@vamy.fi)

Outi Kainunkangas, hallituksen jäsen

Suomen Vammaisyrittäjät Juha Hentula

Juha Hentula, hallituksen jäsen

Tuomas Saloma, hallituksen jäsen

    Back to top