Suomen Vammaisyrittäjät ry edistää vammaisten yrittäjien yhteistyötä ja toimintaverkostoja

Kaikille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua työelämään

Osallisuus.

Yhteistyö.

Verkostot.

Hallitus

Suomen Vammaisyrittäjät Juha Hentula

Juha Hentula, puheenjohtaja

Suomen Vammaisyrittäjät Maija Aatelo

Maija Aatelo, varapuheenjohtaja

Suomen Vammaisyrittäjät Riikka Niemi

Riikka Niemi, sihteeri

Suomen Vammaisyrittäjät Pertti Jyrinoja

Pertti Jyrinoja, rahastonhoitaja

Suomen Vammaisyrittäjät Antero Kautto

Antero Kautto

Suomen Vammaisyrittäjät Esko Valkeala

Esko Valkeala

Back to top