vamy_perustaminen

Tapahtuu meillä

ja muualla

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja toimintaverkostoja

Jäsenkirje 5/2021 150 150 VamY

Jäsenkirje 5/2021

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 5/2021 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 5/2021: Uudistunut hallitus ja yrittäjätreffit

Back in business – vammaisten yrittäjien koulutus- ja verkostoitumispäivä syksyllä 150 150 VamY

Back in business – vammaisten yrittäjien koulutus- ja verkostoitumispäivä syksyllä

Tule mukaan ja opi tunnistamaan omaa ammatillista osaamistasi ja hyödyntämään oman brändin rakentamista. Opit pitämään hissipuheen ja esittelemään omaa yritystäsi ja miten se erottuu kilpailijoista. Iltaohjelmassa on luvassa verkostoitumista ja oman yrityksesi markkinointia Perjantai-ohjelmasta tutun juontaja/ toimittaja Sean Ricksin kanssa.

Tapahtuma järjestetään 30.9.-1.10.2021 hybridinä, eli voit osallistua etänä luennoille tai olla mukana paikanpäällä Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä.

Järjestäjät: Invalidiliitto, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset, Kuurojen Liitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto sekä Suomen Vammaisyrittäjät

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumiset 15.9.2021 mennessä osoitteesta
https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat/back-business-vammaisten-yrittajien-koulutus-ja-verkostoitumispaiva

VALAS3 lausunnot 150 150 VamY

VALAS3 lausunnot

Suomen Vammaisyrittäjät ry on antanut seuraavat lausunnot VALAS 3 – liikkumisen ja taloudellisen tuen kuulemistilaisuuteen 19.4.2021.

Lausunnot on luettavissa alla olevista liitteistä:

Jäsenkirje 3/2021 150 150 VamY

Jäsenkirje 3/2021

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 3/2021 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 3/2021: Vertaisloma

Jäsenkirje 2/2021 150 150 VamY

Jäsenkirje 2/2021

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 2/2021 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 2/2021: Suunnitteilla läsnäoloa ja kokous

Jäsenkirje 1/2021 150 150 VamY

Jäsenkirje 1/2021

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 1/2021 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 1/2021: Kokousasiaa

Yhdistys onnittelee yrittäjän ammattitutkintokoulutuksesta valmistuneita 150 150 VamY

Yhdistys onnittelee yrittäjän ammattitutkintokoulutuksesta valmistuneita

Suomen Vammaisyrittäjät onnittelee ensimmäisiä vammaisille suunnatun yrittäjän ammattitutkintokoulutuksen suorittaneita! Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö onnitteli valmistuneita omalla tervehdyksellään.

 

 

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n kuntavaaliteemat 2021 150 150 VamY

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n kuntavaaliteemat 2021

Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille

Suomen Vammaisyrittäjät ry VamY:n tavoitteet

Suomen Vammaisyrittäjät kiinnittää kevään 2021 kuntavaalikeskustelussa huomiota vammaisten, erityisesti vammaisten yrittäjien toimeentulomahdollisuuksiin. Kunta, joka tarjoaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä, on jokaiselle hyvä paikka elää.

Kunta voi edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä käyttämällä työllistämisehtoa kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissaan, mutta myös palkkaamalla itse vammaisia. Vammaisten työllistämisehdon lisäksi kunta voi käyttää kilpailutuksissa vammaisyrittäjien palvelujen ostoehtoa. Kunta voi myös ostaa palveluita ja tuotteita pienhankintoja, joita ei kilpailuteta, ja joita vammaisyrittäjien pienetkin yritykset voivat tuottaa tasavertaisesti kaikkien yritysten kanssa.

Asenneilmapiirin muuttuminen, digitalisaatio ja tekniset apuvälineet luovat uusia mahdollisuuksia eri tavoin vammaisten henkilöiden työllistymiseen niin yrittäjänä kuin palkansaajana. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii asennemuutoksen tueksi vahvempaa tietopohjaa vammaisuudesta, mihin tarvitaan toimenpiteitä yhteiskunnan joka tasolla.

Kunnan on tuettava vammaisten ihmisten opiskelua, työllistymistä ja yrittäjyyttä järjestämällä riittävät, esteettömät, saavutettavat ja yksilölliset palvelut. Näitä palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, apuvälineet ja henkilökohtainen apu. Ne mahdollistavat kaikkien kuntalaisten aktiivisen kansalaisuuden ja tasavertainen elämän, mikä lisää kaikkien hyvinvointia.

Vammaiset ihmiset on otettava huomioon yhdenvertaisesti sekä palvelunkäyttäjinä että niiden tuottajina. Hekin ovat äitejä ja isiä, isovanhempia, lapsia ja nuoria. Perheellisiä, yksin eläviä, kulttuuri-, opetus- ja liikuntapalvelujen käyttäjiä, palkansaajia ja yrittäjiä.

Kaupunkien omassa asunto- ja toimitilatuotannossa sekä korjaus- ja täydennysrakentamisessa esteettömyys on otettava huomioon minimivaatimuksia laajemmin jo suunnitteluvaiheessa.

Kohtuuhintaisten esteettömien asuntojen ja yritystilojen tulee olla kaikkien saatavilla. Esteettömyys hyödyttää vammaisten ohella monia muitakin ihmisryhmiä, esimerkiksi lapsiperheitä ja ikäihmisiä.

Kunnan toimille vammaisten ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi on määriteltävä selkeät ja mitattavat valtuustokausittaiset tavoitteet.


VamY on Vuoden toimija 2019

Tukilinja, virallisesti Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry, on pieni asiantuntijaorganisaatio. Sen julkaiseman vammaisalan erityisaikakauslehti Tukilinjan tuotolla jaetaan tukia, joita voivat hakea kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt. Myös useat VamYn jäsenet ovat saaneet Tukilinjan avustuksia vuosien mittaan.

Vuoden toimija on apuraha, jota ei voi hakea, vaan jonka saajat Tukilinja päättää itse. VamY sai vuoden 2019 suurimman tuen 10.000 €.

Apuraha koulutus-, verkostoitumis- ja markkinointikuluihin keväällä 2019 perustetulle vammaisten yrittäjien valtakunnalliselle yhdistykselle. Yhdistyksen tavoitteena on tukea vammaisia yrittäjiä ja parantaa heidän toimintamahdollisuuksiaan ja liiketoimintansa edellytyksiä. Se osallistuu myös Suomen Yrittäjien tapahtumiin ja pyrkii sitä kautta edistämään jäsenistönsä näkyvyyttä ja verkostoitumista. 

Avustusta käytettiin mm. koulutus- ja verkostoitumisristeilyyn 20.-21.9.2020.

    Back to top