vamy_perustaminen

Tapahtuu meillä

ja muualla

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja toimintaverkostoja

Jäsenkirje 5/2022 150 150 VamY

Jäsenkirje 5/2022

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 5/2022 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 5/2022

 

Jäsenkirje 4/2022 150 150 VamY

Jäsenkirje 4/2022

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 4/2022 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 4/2022

 

Haku Kiila-kuntoutukseen on avautunut 150 150 VamY

Haku Kiila-kuntoutukseen on avautunut

Kohderyhmä: Suomen Vammaisyrittäjät ry:n jäsenet

KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty.

Jokaiselle kuntoutujalle kuntoutusprosessi toteutetaan oman suunnitelman mukaisesti, joka muotoutuu alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa. Sisältö muodostuu ammatillisesta- ja sekä terveydellisestä teemasta. Ammatillisen teeman  sisällöissä käsitellään mm. työnmuutoksia sen vaatimuksia, nykytilaa ja sujumista sekä yksilön  kuormitusta, voimavaroja ja palautumista.

Terveysteemassa käsitellään mm. terveellisiä elämäntapoja, terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista/unta, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, harrastuksia.

Haku kurssia varten on tehtävä Kelaan viimeistään 30.6.2022 mennessä.

VamY Kiila-kuntoutus infokirje

Jäsenkirje 3/2022 150 150 VamY

Jäsenkirje 3/2022

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 3/2022 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 3/2022

 

Pitsileidi penää tukea yrittäjyydelle – IT-lehti 2/2022 150 150 VamY

Pitsileidi penää tukea yrittäjyydelle – IT-lehti 2/2022

Maija Aatelo on syyskuusta 2020 saakka ollut Suomen Vammaisyrittäjät ry VamY:n puheenjohtaja. Hänestä vammaisen
yrittäjän tie on turhan kuoppainen, mutta yrittää pitää – ja yrittäjää pitää tukea.

Lue koko juttu: Pitsileidi penää tukea yrittäjyydelle (IT-lehti 2/2022)

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2022 jäsenmaksulaskuista 150 150 VamY

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2022 jäsenmaksulaskuista

Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut ovat lähteneet Invalidiliitosta jäsenille ja niistä on tullut jo kyselyjä yhdistykselle, jolloin helpoin tapa oli koostaa tässä vaiheessa yleisimmät kysymykset ja tehdä niistä tämä koottu kysymys/vastaus -info.

***

Kysymys: Miksi jäsenmaksulasku tulee vain paperisena?

Vastaus: Tällä hetkellä Invalidiliiton ylläpitämä jäsenrekisteriohjelmisto Kilta ei taivu sähköiseen laskutukseen ja tästä syystä jäsenmaksulaskut lähtevät heiltä aina kirjeitse.  Nykyinen järjestelmä on vanha ja kankea, eikä tästä syystä taivu uusiin parempiin laskutustapoihin.

Invalidiliitossa on käynnissä projekti uuden jäsenrekisterin saamiseksi ja yhditys on antanut myös ehdotuksia uuden jäsenrekisterin suunnitteluun. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten nopealla aikataululla Invalidiliitto ottaa uuden jäsenrekisterin käyttöön.

Suomen Vammaisyrittäjät ei lähetä alkuvuoden jäsenmaksulaskuja vaan niiden lähetys on osa Invalidiliiton Kilta-jäsenrekisteripalvelua, joka kattaa laskujen tulostuksen, postituksen ja laskutuksen hallinnan.

***

Kysymys: Miksi saan eri summaisia jäsenmaksulaskuja Invalidiliitosta?

Vastaus: Invalidiliiton alla on paljon yhdistyksiä, jotka kaikki käyttävät samaa Kilta-jäsenrekisteriä ja tällöin saatat saada useamman jäsenmaksulaskun joissa maksun saajana Invalidiliitto, koska jäsenmaksulaskut kerätään koostetusti Invalidiliiton tilille, josta ne maksetaan vasta yhdistyksien tileille.

Laskun tilisiirtolomakkeen oikeassa lokerossa on oman nimen alapuolella tieto, mihin jäsenyhditykseen kyseinen lasku on, esim. ”Suomen Vammaisyrittäjät ry”.

***

Kysymys: Miksi en saanut kannatusjäsenenä jäsenkorttia? 

Vastaus: Kannatusjäsen ei saa jäsenkorttia jäsenmaksun mukana, ainoastaan varsinaiset jäsenet.

***

Kysymys: Miksi lasku tulee henkilökohtaisena eikä yritykselleni?

Vastaus: Nykyinen Invalidliiton jäsenrekisteri ei osaa ottaa huomioon, jos jäsenellä yritys vaan tällöin jäsenmaksulaskuihin ainoa tapa saada oman yrityksen nimi, on se päivitettävä käsin jäsenrekisteriin. Jäsenrekisterissä kaikki ovat henkilöjäseniä ja erikseen sinne ei ole saatavissa yritysjäsenyys-muotoa, jossa näkyisi esim. Y-tunnus.

Jos tänä vuonna tekee yritystiedon päivityksen omiin tietoihin, tulee muutos voimaan ensi vuonna tulevissa uusissa laskuissa.
Tällöin laskussa osoitetietona on ensin henkilön nimi ja osoite, jonka jälkeen jälkeen yrityksen nimi.

***

Kysymys: Kuka huolehtii jäsenrekisteristä?

Vastaus: Yhdistyksen hallituksen jäsen huolehtii jäsenrekisterissä uusien jäsenien hyväksynnästä/poistosta ja mahdollisista jäsentietojen päivityksistä Invalidiliiton ylläpitämään jäsenrekisteriin.

Laskutus ja laskureskontra ovat Invalidiliiton kautta ostettuja palveluita, jolloin he lähettävät aina alkuvuodesta automaattisesti jäsenmaksulaskut niille jäsenille, jotka ovat yhdistyksen jäseninä. Kesken vuotta tulleelle jäsenelle yhdistys lähettää laskun sähköpostilla erikseen.

Suomen Vammaisyrittäjät ei lähetä alkuvuoden jäsenmaksulaskuja vaan niiden lähetys on osa Invalidiliiton Kilta-jäsenrekisteripalvelua.

Jäsenmaksun laskutukseen liittyvissä asioissa voi olla myös puhelimitse yhteydessä päivisin Invalidiliiton jäsenrekisteriin, puh. 044 765 0667. Yhdistyksen jäsenrekisterin osalta pystymme tekemään sinne muutoksia tietoihin ja niitä pyyntöjä otetaan mielelläni vastaan jasenasiat@vamy.fi jolloin niistä jää myös sähköinen ”arkisto” yhdistykselle.

Jäsenkirje 2/2022 150 150 VamY

Jäsenkirje 2/2022

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 2/2022 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 2/2022: Kohti kevättä

 

Vammaisten yrittäjyyden ammattitutkinto 5.9.2022-31.10.2023 150 150 VamY

Vammaisten yrittäjyyden ammattitutkinto 5.9.2022-31.10.2023

Syyskuussa alkaa uudenlainen Yrittäjyyden ammattitutkinto, joka on suunnattu vammaisille henkilöille.

Koulutus on Helsingissä Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, jossa on helppo liikkua apuvälineillä ja luentotiloissa on kuulovammaisille induktiosilmukka. Lisäksi näkö- ja liikuntavammaiset saavat halutessaan apua ravintolassa, ja kauempaa tulevat voivat majoittua saman rakennuksen Hostel Iiriksessä. Koulutus toteutetaan päätoimisille yrittäjille oppisopimuskoulutuksena (maksuton). Sivutoimisille yrittäjille tai suunnitteleville omaehtoisena, jolloin hinta on opiskelijalle 200 euroa.

Koulutus sisältää koulutuspäivien lisäksi mm. klinikkatyöskentelyä erilaisten haasteiden ratkaisemiseksi, henkilökohtaisen yritysneuvonnan sekä pienryhmämentoroinnin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 24.8.2022 mennessä: https://careeria.fi/koulutus/vammaisten-yrittajyyden-ammattitutkinto/

Jäsenkirje 6/2021 150 150 VamY

Jäsenkirje 6/2021

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n uusin jäsenkirje 6/2021 on julkaistu ja luettavissa

Jäsenkirje 6/2021: Aluevaalit ja vuoden viimeinen aamukahvi


VamY on Vuoden toimija 2019

Tukilinja, virallisesti Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry, on pieni asiantuntijaorganisaatio. Sen julkaiseman vammaisalan erityisaikakauslehti Tukilinjan tuotolla jaetaan tukia, joita voivat hakea kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt. Myös useat VamYn jäsenet ovat saaneet Tukilinjan avustuksia vuosien mittaan.

Vuoden toimija on apuraha, jota ei voi hakea, vaan jonka saajat Tukilinja päättää itse. VamY sai vuoden 2019 suurimman tuen 10.000 €.

Apuraha koulutus-, verkostoitumis- ja markkinointikuluihin keväällä 2019 perustetulle vammaisten yrittäjien valtakunnalliselle yhdistykselle. Yhdistyksen tavoitteena on tukea vammaisia yrittäjiä ja parantaa heidän toimintamahdollisuuksiaan ja liiketoimintansa edellytyksiä. Se osallistuu myös Suomen Yrittäjien tapahtumiin ja pyrkii sitä kautta edistämään jäsenistönsä näkyvyyttä ja verkostoitumista. 

Avustusta käytettiin mm. koulutus- ja verkostoitumisristeilyyn 20.-21.9.2020.

Back to top