vamy_perustaminen

Tapahtuu meillä

ja muualla

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja toimintaverkostoja

Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään 17.-18.3.2021 Invalidiliiton tiloissa Mannerheimintie 107 (käynti Nauvontie 8), Helsinki.

Ilmoittautuminen kokoukseen ja etäkokous

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin kautta etänä. Teams-linkki lähetetään kaikille ennen kokousta, eli sähköisesti osallistuessa ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos olet tulossa paikan päälle ja illanviettoon, lähetäthän ilmoittautumisen info@vamy.fi sähköpostiin tilavarauksen vuoksi.

Kokouksessa käsitellään varsinaisesta yhdistyksen kokouksesta siirtynyt yhdistyksen strategia 2021-2027 ja uutena asiana sääntömuutosehdotus. Strategiaehdotus ja sääntömuutosehdotus toimitetaan myöhemmin erillisessä sähköpostissa jäsenistölle ennen kokousta ja lisätään tämän kokouskutsun materiaaleihin.

Toivottavasti saamme runsaan osallistujamäärän vähintäänkin yhdistyksen ylimääräisen kokouksen etäyhteydessä!

Valtakirjat

Kokouksen valtakirjojen osalta voit lähettää täytetyn ja allekirjoitetun valtakirjan skannattuna. Voit myös tehdä valtuutuksen sähköpostilla lähettäen sen jäsenrekisteriin ilmoitetulla osoitteella esim. jos näkövammasta johtuen sinulle on vaikeaa täyttää valtakirjapohjaa. Lähetä valtuutus info@vamy.fi osoitteeseen 16.3.2021 mennessä.

Suomen Vammaisyrittäjät onnittelee ensimmäisiä vammaisille suunnatun yrittäjän ammattitutkintokoulutuksen suorittaneita!

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö onnitteli valmistuneita omalla tervehdyksellään.

Julkaistu 6.11.2020

Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille

Suomen Vammaisyrittäjät ry VamY:n tavoitteet

Suomen Vammaisyrittäjät kiinnittää kevään 2021 kuntavaalikeskustelussa huomiota vammaisten, erityisesti vammaisten yrittäjien toimeentulomahdollisuuksiin. Kunta, joka tarjoaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä, on jokaiselle hyvä paikka elää.

Kunta voi edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä käyttämällä työllistämisehtoa kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissaan, mutta myös palkkaamalla itse vammaisia. Vammaisten työllistämisehdon lisäksi kunta voi käyttää kilpailutuksissa vammaisyrittäjien palvelujen ostoehtoa. Kunta voi myös ostaa palveluita ja tuotteita pienhankintoja, joita ei kilpailuteta, ja joita vammaisyrittäjien pienetkin yritykset voivat tuottaa tasavertaisesti kaikkien yritysten kanssa.

Asenneilmapiirin muuttuminen, digitalisaatio ja tekniset apuvälineet luovat uusia mahdollisuuksia eri tavoin vammaisten henkilöiden työllistymiseen niin yrittäjänä kuin palkansaajana. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii asennemuutoksen tueksi vahvempaa tietopohjaa vammaisuudesta, mihin tarvitaan toimenpiteitä yhteiskunnan joka tasolla.

Kunnan on tuettava vammaisten ihmisten opiskelua, työllistymistä ja yrittäjyyttä järjestämällä riittävät, esteettömät, saavutettavat ja yksilölliset palvelut. Näitä palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, apuvälineet ja henkilökohtainen apu. Ne mahdollistavat kaikkien kuntalaisten aktiivisen kansalaisuuden ja tasavertainen elämän, mikä lisää kaikkien hyvinvointia.

Vammaiset ihmiset on otettava huomioon yhdenvertaisesti sekä palvelunkäyttäjinä että niiden tuottajina. Hekin ovat äitejä ja isiä, isovanhempia, lapsia ja nuoria. Perheellisiä, yksin eläviä, kulttuuri-, opetus- ja liikuntapalvelujen käyttäjiä, palkansaajia ja yrittäjiä.

Kaupunkien omassa asunto- ja toimitilatuotannossa sekä korjaus- ja täydennysrakentamisessa esteettömyys on otettava huomioon minimivaatimuksia laajemmin jo suunnitteluvaiheessa.

Kohtuuhintaisten esteettömien asuntojen ja yritystilojen tulee olla kaikkien saatavilla. Esteettömyys hyödyttää vammaisten ohella monia muitakin ihmisryhmiä, esimerkiksi lapsiperheitä ja ikäihmisiä.

Kunnan toimille vammaisten ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi on määriteltävä selkeät ja mitattavat valtuustokausittaiset tavoitteet.

Viime keväälle suunnitellut vammaisten yrittäjäpäivät vaihtuivat webinaarisarjaan yrittäjyydestä elo-lokakuulle. Mistä sinä saat potkua yrittämiseen ja miten pidät tekemisen intoa yllä nyt, kun poikkeustilanne alkaa helpottua koronan jälkeen?

Webinaaritallenteet

Webinaarisarjan tallenteet löydät Invalidiliiton sivustolta.


VamY on Vuoden toimija 2019

Tukilinja, virallisesti Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry, on pieni asiantuntijaorganisaatio. Sen julkaiseman vammaisalan erityisaikakauslehti Tukilinjan tuotolla jaetaan tukia, joita voivat hakea kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt. Myös useat VamYn jäsenet ovat saaneet Tukilinjan avustuksia vuosien mittaan.

Vuoden toimija on apuraha, jota ei voi hakea, vaan jonka saajat Tukilinja päättää itse. VamY sai vuoden 2019 suurimman tuen 10.000 €.

Apuraha koulutus-, verkostoitumis- ja markkinointikuluihin keväällä 2019 perustetulle vammaisten yrittäjien valtakunnalliselle yhdistykselle. Yhdistyksen tavoitteena on tukea vammaisia yrittäjiä ja parantaa heidän toimintamahdollisuuksiaan ja liiketoimintansa edellytyksiä. Se osallistuu myös Suomen Yrittäjien tapahtumiin ja pyrkii sitä kautta edistämään jäsenistönsä näkyvyyttä ja verkostoitumista. 

Avustusta käytetään mm. koulutus- ja verkostoitumisristeilyyn 20.-21.9.2020 

    Back to top