Haku Kiila-kuntoutukseen on avautunut

Haku Kiila-kuntoutukseen on avautunut

Haku Kiila-kuntoutukseen on avautunut 150 150 VamY

Kohderyhmä: Suomen Vammaisyrittäjät ry:n jäsenet

KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty.

Jokaiselle kuntoutujalle kuntoutusprosessi toteutetaan oman suunnitelman mukaisesti, joka muotoutuu alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa. Sisältö muodostuu ammatillisesta- ja sekä terveydellisestä teemasta. Ammatillisen teeman  sisällöissä käsitellään mm. työnmuutoksia sen vaatimuksia, nykytilaa ja sujumista sekä yksilön  kuormitusta, voimavaroja ja palautumista.

Terveysteemassa käsitellään mm. terveellisiä elämäntapoja, terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista/unta, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, harrastuksia.

Haku kurssia varten on tehtävä Kelaan viimeistään 30.6.2022 mennessä.

VamY Kiila-kuntoutus infokirje

Back to top