Suomen Vammaisyrittäjät ry:n kuntavaaliteemat 2021

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n kuntavaaliteemat 2021

Suomen Vammaisyrittäjät ry:n kuntavaaliteemat 2021 150 150 VamY

Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille

Suomen Vammaisyrittäjät ry VamY:n tavoitteet

Suomen Vammaisyrittäjät kiinnittää kevään 2021 kuntavaalikeskustelussa huomiota vammaisten, erityisesti vammaisten yrittäjien toimeentulomahdollisuuksiin. Kunta, joka tarjoaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä, on jokaiselle hyvä paikka elää.

Kunta voi edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä käyttämällä työllistämisehtoa kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissaan, mutta myös palkkaamalla itse vammaisia. Vammaisten työllistämisehdon lisäksi kunta voi käyttää kilpailutuksissa vammaisyrittäjien palvelujen ostoehtoa. Kunta voi myös ostaa palveluita ja tuotteita pienhankintoja, joita ei kilpailuteta, ja joita vammaisyrittäjien pienetkin yritykset voivat tuottaa tasavertaisesti kaikkien yritysten kanssa.

Asenneilmapiirin muuttuminen, digitalisaatio ja tekniset apuvälineet luovat uusia mahdollisuuksia eri tavoin vammaisten henkilöiden työllistymiseen niin yrittäjänä kuin palkansaajana. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii asennemuutoksen tueksi vahvempaa tietopohjaa vammaisuudesta, mihin tarvitaan toimenpiteitä yhteiskunnan joka tasolla.

Kunnan on tuettava vammaisten ihmisten opiskelua, työllistymistä ja yrittäjyyttä järjestämällä riittävät, esteettömät, saavutettavat ja yksilölliset palvelut. Näitä palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, apuvälineet ja henkilökohtainen apu. Ne mahdollistavat kaikkien kuntalaisten aktiivisen kansalaisuuden ja tasavertainen elämän, mikä lisää kaikkien hyvinvointia.

Vammaiset ihmiset on otettava huomioon yhdenvertaisesti sekä palvelunkäyttäjinä että niiden tuottajina. Hekin ovat äitejä ja isiä, isovanhempia, lapsia ja nuoria. Perheellisiä, yksin eläviä, kulttuuri-, opetus- ja liikuntapalvelujen käyttäjiä, palkansaajia ja yrittäjiä.

Kaupunkien omassa asunto- ja toimitilatuotannossa sekä korjaus- ja täydennysrakentamisessa esteettömyys on otettava huomioon minimivaatimuksia laajemmin jo suunnitteluvaiheessa.

Kohtuuhintaisten esteettömien asuntojen ja yritystilojen tulee olla kaikkien saatavilla. Esteettömyys hyödyttää vammaisten ohella monia muitakin ihmisryhmiä, esimerkiksi lapsiperheitä ja ikäihmisiä.

Kunnan toimille vammaisten ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi on määriteltävä selkeät ja mitattavat valtuustokausittaiset tavoitteet.
Back to top