Logokilpailu

KILPAILU VamYn GRAAFISESTA ILMEESTÄ

Logo on osa kaikkea yhdistyksen viestintää – Se kuvaa yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.
Logon pitää toimia sekä sähköisessä että painetussa muodossa, värillisenä ja mustavalkoisena, valkoisella, värillisellä ja mustalla taustalla.
Logoa pitää voida skaalata erilaisten käyttökohteiden mukaan.
Logon pitää olla saavutettava, kontrastin vähintään 125 ja kirkkauseron vähintään 500.

Logolle on eduksi, jos se toimii myös kohokuvana.
Logo voi olla dynaaminen.
Logoon voi sisältyä lyhenne VamY.

Ehdotukseen pitää sisältyä ainakin seuraavat käyttövaihtoehdot:

Sisältö
1. Pelkkä logo
2. Logo + nimiversio
2a Suomen Vammaisyrittäjät
2b VamY (ellei se ole osa logoa)
2c Suomen Vammaisyrittäjät VamY

Sijoittelu, Logo tekstin
1. yläpuolella
2. vasemmalla puolella

Logon värit
1. värillisenä
2 a ja b mustavalkoisena, molempiin suuntiin

Logon taustaväri
1. valkoinen
2. värillinen
3. musta

Ehdotukset on toimitettava 31.8.2019 mennessä info@vamy.fi. Kilpailutyön nimi toimii samalla tekijän nimimerkkinä.
Hallitus tai sen nimittämä esiraati tarkistaa, että ehdotukset täyttävät vaatimukset ja pyytää halutessaan täsmennyksiä puutteellisiin ehdotuksiin. Esiraati voi hylätä ehdotuksia.
Valinnan tekee yhdistyksen ylimääräinen kokous 18.9.2019.

Voittaneen ehdotuksen tekijä luovuttaa logon kaikki tekijänoikeudet korvauksetta pysyvästi VamYlle.
Kilpailun voittajasta julkaistaan juttu www.vamy.fi ja FB-sivuilla.